Regisztráció | Elfelejtett jelszó
KERESÉS AZ OLDALON:

A tagfelvétel rendje

Új tag felvételének eljárása a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségébe (SZTMSZ)


Az Egyesület Alapszabálya szerint az alábbi eljárást kell lefolytatni:

1.) A belépni szándékozó új tag írásos Nyilatkozatban kéri a felvételét az Egyesületbe. A Nyilatkozatot a Közgyűlésnek kell címezni, és tartalmaznia kell, hogy az új tag az Alapszabály rendelkezéseit megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá 2 tag javasolja az új tag felvételét az Egyesületbe. A 2 ajánló tagnak a közgyűlésen szóban is meg kell erősítenie (indokolnia kell), miért javasolják felvételre a csatlakozni szándékozót.

A belépési Nyilatkozatot, és a dokumentációt az Elnökség elnökéhez kell eljuttatni.


A dokumentációnak az alábbi okiratokat kell tartalmaznia (Alapszabály II./1. pont):

 • az új tagnak nyilatkoznia kell, hogy az árbevételének legalább 50%-át személyzeti tanácsadásból (munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-közvetítés, és vezető kiválasztás) realizálja vagy tréning, humántanácsadási tevékenységből realizált összege tartósan, de legalább az elmúlt két év során meghaladja a 50 000 000 Ft-ot.;  a nyilatkozatban (a mellékelt SZTMSZ formanyomtatvány szerint) tételesen feltünteti az elmúlt 2 év munkaerő-kölcsönzésből és közvetítésből és/vagy tréning, HR tanácsadásból származó árbevételét, főbb adatait, valamint azon egyéb tevékenységeiről is nyilatkozik, amelyeknek az összárbevételhez képesti aránya eléri az 5%-ot. A nyilatkozatot a cégbírósághoz benyújtott, a felvételi időpontját megelőző két év mérleg és eredmény kimutatásaival támasztja alá.
 • a tevékenység(ek) folytatásához működési engedéllyel rendelkezik, ennek másolatát/másolatait csatolja;
 • köztartozása nem áll fenn, 30 napnál nem régebbi „nullás” APEH, TB igazolását csatolja;
 •  Nyilatkozat, hogy az Egyesület Etikai Kódexét megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja;
 •  Az Alapszabály II./1. f.) pontja szabályozza, hogy az új tagnak az alábbi feltételek közül kettőt igazolnia kell:
  • jogi személyiségű gazdasági társaság;
  • tevékenységét legalább 3 éve folytatja;
  • főállású munkaviszonyban alkalmazott munkavállalóinak száma legalább 5 fő, továbbá tréning, vagy humántanácsadó cég esetén legalább 4 állandó szakértővel (tanácsadó, tréner vagy coach) rendelkezik, akit munkavállalóként vagy állandó szerződött beszállítóként foglalkoztat;
  • legalább 3 ügyfél írásos ajánlása.
 • Nyilatkozat (SZTMSZ formanyomtatvány szerint) arról, hogy a belépést megelőző 2 évben milyen munkaügyi ellenőrzések és perek voltak a társaságnál, azok milyen eredménnyel zárultak;
 • Nyilatkozat (SZTMSZ formanyomtatvány szerint) arról, hogy a cég tulajdonosai és vezető tisztségviselői az elmúlt 2 évben voltak-e, és milyen közigazgatási eljárásba voltak bevonva, az milyen eredménnyel zárult. (Csak akkor kell erről külön nyilatkozni, ha az eljárás az előző pontban említettől különbözik)
 • Nyilatkozat (SZTMSZ formanyomtatvány szerint) arról, hogy a társaság, a tulajdonosok és vezető tisztségviselők milyen tulajdonosi érdekeltségekkel rendelkeznek;
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat.


2.) A dokumentáció kézhezvételét követően az Elnökség ellenőrzi az okiratokat, és javaslatot tesz a Közgyűlésnek az új tag felvételére (Alapszabály II./3 pont).

3.) Tagjelölt – az Elnökség javaslatára – meghívást kap a soron következő taggyűlésre, ahol be kell mutatnia magát és az általa képviselt szervezetet, részletezni az Egyesülethez való csatlakozás indokait.

4.) A Közgyűlés az Alapszabály III./1. d. pontja alapján titkos, a jelenlévő tagok 50% + 1 szavazatával hozott határozattal hagyhatja jóvá új tag felvételét.

Budapest, 2011. július 15.

 

Letölthető dokumentumok:

Tagjaink

workforcetrediskellyservicesrandstadmpsolutionselectahcDelegoprohumanmanpowertrenkwalderadeccopannonwork
Copyright SZTMSZ 2010 - Az Egyesület székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. fszt. 4., Postacím: 2146 Mogyoród, Sörfőző út 1/a