Regisztráció | Elfelejtett jelszó

Az egyesület céljai, feladatai

Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (SZTMSZ)

 

Magyarország vezető munkaerő-kölcsönző, munkaerő-közvetítő és vezetőkiválasztó cégei, az érdekvédelmi szervezet eddigi, hazai hiányát pótolva, létrehozták a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségét (SZTMSZ). A szervezet tagjai olyan személyzeti tanácsadó cégek lehetnek, amelyek rendelkeznek a szakember-, vezető-, munkaerő–kiválasztás, közvetítés, kölcsönzés területén nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges működési engedéllyel és árbevételük több mint felét e tevékenység folytatásából realizálják. Mindezen túlmenően, a tagok nem rendelkezhetnek köztartozással, és feltétel nélkül elfogadják az Egyesület Etikai Kódexét.

Az Egyesület jogi személy, működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki.

Székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 22. 1/2

 

A Szervezet általános céljai  
 

 1. A munkaerő-piaci súlynak megfelelő társadalmi szerep felvállalása, modern-európai írott és íratlan szabályok érvényre juttatása és folyamatos betartatása;
 2. A szakma hitelének védelme a magyarországi személyzeti tanácsadó cégek és azok ügyfelei által közösen elfogadott szakmai és etikai standardok betartása révén;
 3. Olyan belső fórum létrehozása, amely a vitás, etikai kérdésekben, illetve az ágazatot érintő szakmai kérdésekben állást foglal (önszabályozás), ezzel is elősegítve a tagok fejlődését és a szakma társadalmi elfogadottságának növekedését;
 4.  Magas szakmai követelmények felállításával (ajánlások) védeni a megbízók, a jelöltek és a tagvállalatok érdekeit;
 5. Tisztességes piaci magatartás elősegítése, piacvédelem;
 6. A tagok és a társadalom érdekében összefogja a személyzeti tanácsadó cégeket és védjegy jellegű garanciát nyújt tagvállalatai részére.

   

Szövetségi összesített statisztikai adatok 

2005

 

nettó árbevétel (ezer Ft)

kölcsönzöttek / közvetítettek száma (fő)

Munkaerő-kölcsönzés

24 784 429

28 068

Munkaerő-közvetítés

1 457 682

3 485

Összesen

26 242 111

31 553

 

2006

 

nettó árbevétel (ezer Ft)

kölcsönzöttek / közvetítettek száma (fő)

Munkaerő-kölcsönzés

34 612 151

31 498

Munkaerő-közvetítés

2 419 871

4 932

Összesen

37 032 022

36 430

 

2007

 

nettó árbevétel (ezer Ft)

kölcsönzöttek / közvetítettek száma (fő)

Munkaerő-kölcsönzés

47 817 081

60 181

Munkaerő-közvetítés

3 559 716

5  915

Összesen

51 376 797

66 096


   

2008

 

nettó árbevétel (ezer Ft)

kölcsönzöttek / közvetítettek száma (fő)

Munkaerő-kölcsönzés

51 416 449

43 289

Munkaerő-közvetítés

4 097 858

5 939

Összesen

55 514 307

49 228


 

2009

 

nettó árbevétel (ezer Ft)

kölcsönzöttek / közvetítettek száma (fő)

Munkaerő-kölcsönzés

45 038 558

35 827

Munkaerő-közvetítés

1 685 181

3 946

Összesen

46 723 739

39 773

 

Az egyesület feladatai  


1. Általános, globális feladatok

 • A szolgáltatások elfogadottságának növelése a társadalomban és a gazdálkodó szervezetek körében;
 • A szervezeti tagok gazdasági érdekeinek képviselete, véleménynyilvánítás a szervezet tagjait érintő kérdésekben (pl.: a munkaerőpiac változásait szabályozó ügyekben);
 • Aktív bekapcsolódás a kormányzat oktatási, foglalkoztatási és gazdasági döntéseinek előkészítésébe;
 • Állásfoglalások közzététele a szervezeten belül és a nagynyilvánosság felé;
 • Szakmai kapcsolatok építése hazai és nemzetközi szinten. 


2. Belső, szervezeti szintű feladatok  

2.1 Legfontosabb cél a szakmai minimum és az etikai követelmények kialakítása, illetve azok megtartása

 • A Szövetség kidolgozott egy Etikai Kódexet , amely révén elkerülhetőek lesznek az olyan problémák, mint a jogtalan előnyszerzés, tisztességtelen árverseny, visszajelzés hiánya a jelentkezőknek, a jelölt beleegyezése nélküli kiajánlás, adatvédelmi szabálytalanságok, szerződéses szabályok be nem tartása, illegális kölcsönzés;
 • A Szövetség javítani kíván a szolgáltatás színvonalának megítélésén, melynek keretében:
  • Működési ajánlások megfogalmazása a tagvállalatok felé;
  • A tagvállalatok panaszainak kezelése „házon belül”: rendezés az Etikai Kódex alapján;
  • Egységes HR fogalomtár kidolgozása;
  • Egységes tagvállalati értékelési szempontrendszer létrehozása, hiteles információk biztosításával a tagokról; valós és hiteles referenciák feltüntetése; engedélyek bemutatása, másolat letétbe helyezése által.  


2.2 Közösségi célok

 • A személyzeti tanácsadási szakma hírnevének emelése sajtókapcsolatokon, illetve egyéb közszerepléseken (konferenciák, előadások) keresztül;
 • A társadalmi mobilitás támogatása és a foglalkoztatási szint emelkedésének segítése;
 • Hazai tapasztalatok összegyűjtése és rendszerezése, a külföldi eredmények és módszerek adaptálása;
 • Atipikus foglalkoztatási formák, a munkaerő-kölcsönzés piaci elterjedésének elősegítése;
 • A tagok közötti koordináció és információcsere elősegítése;
 • A korrupció elleni fellépés;
 • A felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatépítés, és részvétel a pályakezdők orientálásában.  


2.3 Tagjainak a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • A tagok felkészítése az EU-val kapcsolatos változásokra, illetve egyéb jogszabály módosításokra (önköltségen);
 • Egy belső e-mail levelező rendszer kialakítása, ezáltal az egymás közötti folyamatos kapcsolattartási lehetőség biztosítása;
 • Hiteles felmérések, statisztikák készítése az aktuális piaci trendekről, a piac nagyságáról;
 • Közös beszerzések, árkedvezmények biztosítása;
 • HR klub: lehetőség a szakmai eszmecserék lefolytatására.  


A működéshez szükséges költségek forrásai:

 • tagdíjak
 • pályázati pénzek, támogatások
 • egyéb szervezetek támogatása

Tagjaink

trenkwalderprohumanselectDelegokellyservicesmanpowertredisworkforceadeccompsolutionrandstadpannonworkahc
Copyright SZTMSZ 2010 - Az Egyesület székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. fszt. 4., Postacím: 2146 Mogyoród, Sörfőző út 1/a