Regisztráció | Elfelejtett jelszó
KERESÉS AZ OLDALON:

Etikai kódex

Etikai és szakmai kódex

Ezen Etikai Kódex a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének (Szövetség) azon elvi egyetértéséből született, hogy szabályozza működési területük alapvető etikai viszonyulásait. A rögzített és ellenőrizhető szabályok elsődleges feladata, hogy megerősítsék a szakma tekintélyét, helyét a munkavállalói és a megbízói piacon, ill. hogy szempontjaival hozzájáruljon a szolgáltatók körének belső tisztulási folyamatához.
A Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének tagjai és azok munkatársai (Tagok) elfogadják, hogy eltérő módszerekkel és üzleti körben végzett munkájuk során az etika szellemének megfelelően működnek. A Tagok kötelesek a Szövetség által elfogadott szakmai és etikai elvek szerint végezni tevékenységüket, valamint ezen elveket mindenkor határozottan képviselni.

I. Általános elvek

Az SZTMSZ tevékenységi céljának meghatározásában többek között világosan megfogalmazott irányelvek, és normák segítségével garantálja piaci partnerei részére a tagjai által folytatott üzleti tevékenység átláthatóságát, biztonságát, minőségét és szakszerűségét.

Az SZTMSZ célkitűzése, hogy tagjaival szemben magasabb minőségi követelményeket állítson, mint ahogy azt a vonatkozó jogszabályok megkövetelik. Az SZTMSZ tagság a piaci partnerek számára a szolgáltatások magasabb minőségi színvonalát kell, hogy garantálja. Az SZTMSZ minőségi normáit azért hozta létre, hogy biztosítsa, hogy tagjai üzleti tevékenységüket etikailag korrekt módon és az üzletágra vonatkozó magas szakmai normák alapján végezzék.

A minőségi normák minden tag számára kötelezőek, ugyanúgy érvényesek a fiókvállalatok, a résztulajdonban álló társaságok és franchise partnerek számára. A normák megszegése szövetségen belüli eljárás keretében szankcionálandó. Az SZTMSZ tagok kötelezik magukat, hogy az Etikai Bizottság döntéseit elfogadják és a lehető legrövidebb időn belül megteszik a szükséges intézkedéseket a feltárt hiányosságok javítására, pótlására.

Az eljárásra vonatkozó előírásokat és az azokkal kapcsolatos szankciókat egységes szabályzat tartalmazza.

A tisztességes piaci magatartásnak megfelelően a Tagok semmilyen jogtalan előnnyel nem élnek. Nem ajánlanak és nem fogadnak el olyan juttatást, amely a vállalt munka értékét is rögzítő szerződésben nem szerepel.

A Tagok tevékenységükért álláskeresőktől díjat nem fogadhatnak el.

A Tagok elkötelezettek a versenyhelyzet tisztességes kezelését illetően, kizárólag saját sikeres teljesítésükre koncentrálnak, a versenytárs akadályozásától, lejáratásától, bármilyen negatív beállításától tartózkodnak

Ha a Tag megbízása során a függetlenségét és tárgyilagosságát lényegesen befolyásoló helyzetet észlel, köteles állásfoglalásért a választott Etikai Bizottsághoz fordulni.
Amennyiben az Etikai Bizottság tagja érintett a vizsgálatban, helyét a Bizottságban az SZTMSZ elnöke veszi  át.

Az SZTMSZ tagok üzleti anyagaikban és fellépésükben megfelelő módon kommunikálják tagságukat a nyilvánosság felé. Ezzel az SZTMSZ jelentősen hozzájárul az üzletág imázsának javításához. 


Az SZTMSZ tagok támogatják a szövetséget azon törekvésében, hogy mind a szövetségen belül, mind azon kívül egységes tájékoztatási politikát kövessen. 

Sajtó nyilatkozattételre a mindenkori Elnök illetve az Elnökség tagjai illetve az általuk meghatalmazottak jogosultak.

II. Szakértelemre vonatkozó normák

A szakértelemre vonatkozó normák a tagok működését szabályozzák és a szolgáltatás színvonalát hivatottak garantálni.

Az SZTMSZ tagjaitól elvárja, hogy a szakmai kompetenciáik határain belül, előzetes tanulmányaiknak, képzettségüknek és tapasztalataiknak megfelelően gondoskodjanak magas színvonalú szakmai szolgáltatás biztosításáról. Az általuk alkalmazott módszerekben bizonyítottan jártassággal bírnak.

A Tagok csak olyan feladatot vállalhatnak el, amely arányban áll szakmai felkészültségükkel, kapacitásukkal, lehetőségeikkel, gyakorlatukkal. Egy Szövetségen kívüli szolgáltatóval való együttműködés esetén a Tag felelőssége a szakszerű és magas szintű teljesítés biztosítása.

a)    Tagság


Azok az SZTMSZ tagok, akik a következő négy szolgáltatást végzik, teljesítik a vezető-kiválasztásra és/vagy munkaerő közvetítésre és/vagy kölcsönzésre és/vagy tréning és humán tanácsadási tevékenységre vonatkozó törvényes feltételeket, rendelkeznek munkaközvetítői és/vagy munkaerő-kölcsönzői engedéllyel, ennek tényét előírás szerint kommunikálják a külvilág felé, befizették a szükséges vagyoni biztosítékot, az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejegyzési kötelezettségnek eleget tettek és minden esetben betartják az Mt. előírásait.

Azok a munkaerő közvetítő és kölcsönző cégek, amelyek érdeklődnek az SZTMSZ tevékenysége iránt és  még nem rendelkeznek két éves működési engedéllyel, Vendégként csatlakozhatnak a szövetséghez. 2 év elteltével, teljes jogú taggá válhatnak. Ez a státusz szavazati- és választójog biztosítása nélkül a rendezvényeken való részvételre és a Szövetség szakmai anyagaihoz való hozzáférésre jogosít. 

Az olyan újonnan alapított vállalatok számára, amelyek ügyvezető igazgatói már dolgoztak SZTMSZ tagnál vezető pozícióban, a vendég-státusz egy évig van érvényben, de az Elnökség ezt az időt kedvezően módosíthatja.

A szövetségbe való felvételhez a belépő céget az Elnökség auditálja az Alapszabályzatban meghatározottak szerint.

A tagok kötelező érvényűen vállalják, hogy évente forgalmi adataikról adatot szolgáltatnak a szövetség által elfogadott formanyomtatványon. Ezen adatoknak meg kell egyezniük a bármely egyéb publikált, vagy szóban kommunikált adatokkal. Eltérés esetén, felszólítást követően a Tag köteles haladéktalanul kijavítani a hibát.

b)    Szakképzettség
Az SZTMSZ tagok a személyzeti munkában kvalifikált, és a végzett szolgáltatásoknak megfelelően képzett munkatársakkal rendelkeznek és folyamatosan gondoskodnak a dolgozóik szükséges képzettségi szintjének fenntartásáról és fejlesztéséről.

c)    Munkafolyamatok 

Az SZTMSZ tagok saját világosan definiált munkafolyamataik szerint dolgoznak, amely követhető, ügyfél által ellenőrizhető, személytől független és dokumentált. Különösen az alábbi minimum követelményeket kell teljesíteni az egyes szekciók tekintetében:

 

III. Szakmai ElvekIII.1 Vezető-kiválasztás / direkt keresés és Munkaerő közvetítési

 

1.     Az Aláírók saját, világosan definiált munkafolyamataik szerint dolgoznak, amely követhető, ügyfél által ellenőrizhető, személytől független és dokumentált.

2.     Az Aláírók csak olyan feladatot vállalnak el, amely arányban áll szakmai felkészültségükkel, kapacitásukkal, lehetőségeikkel, gyakorlatukkal.

3.     Az Aláírók alkalmazottaiknak minden szükséges tudást és képzést megadnak, ami a munkaerő-közvetítés szakmai és jogi ismereteit illeti.

4.     Az Aláírók folyamatosan fejlesztik az iparági sztenderdeket és aktívan terjesztik azokat a magyar piacon.

5.     Díjazás. A nemzetközi számviteli szabályok szerint (IFRS) a munkaerő-közvetítés számlázási pontja a sikerdíjas konstrukció szerint a jelölt munkába állásának napja. Elfogadott továbbá számlázási időpontnak a hazai gyakorlat szerint a munkaszerződés aláírásának időpontja. Nem támogatjuk a halasztott fizetést (próbaidő lejárta után, stb). Részletfizetés (retainer)  díj nem visszatérítendő, a díj tartalmazza a piaci felmérés, long list, short állítását, stb. A retainer díj mértéke megegyezés szerinti a szerződés aláírásakor, a long list vagy a short list elkészülte után szokás kérni. 

6.     Garancia. A munkaerő-közvetítés során a munkaerő-közvetítők garanciát szoktak adni a kiválasztott jelöltre. Ez nem kötelező. Garancia ideje alatt, ha a jelölt munkaviszonya megszűnik (legyen az a munkaadó- vagy a munkavállaló miatt), akkor a munkaerő-közvetítő díjmentesen pótolja a munkavállalót. Amennyiben az ügyfél a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, elveszítheti a garancia jogosultságát

 


III.2 Munkaerő kölcsönzés

·       A megbízást nyilvántartásba vették, a követelményprofil ismert, a cég, a tevékenysége, a vállalati kultúra és a különleges feltételek úgyszintén.

·       A Szolgáltatási szerződés mindkét fél által aláírva, egyértelmű teljesítményterjedelemmel és általános üzleti feltételekkel mindkét fél birtokában van.

·       Szellemi pozíciók esetén személyes interjú történt a jelölttel – kivéve, ha a felek határozottan kinyilatkozták a szerződésben a telefonos vagy on-line interjú elfogadását-, a pozíciót megbeszélték, a beszélgetés tartalmának főbb pontjait írásban rögzítették.

·       Az ügyfélnek - kivéve, ha kifejezetten nem tart rá igényt - szellemi pozíciók esetén a pályázóról értékelést készítenek, mely tartalmazza a következőket: személyi adatokat illetve a CV-ben nem szereplő információkat pl: a pozícióra való alkalmasság indoklását, váltás okát, bérigényt valamint a jelölt egyéb elvárásait.

·       Az elutasított pályázók kiértesítése megtörtént és az előzetes tájékoztatás szerint az adatmegőrzés biztosított. A bizalmas dokumentumok megőrzésére vonatkozó adatvédelmi törvény követelményeit teljes mértékben betartották.

·       A kölcsönzött munkavállalóval az Mt. mindenkori előírásainak megfelelő munkaszerződést megkötötték a munkavégzés megkezdése előtt.

·       A bérszámfejtés átlátható, és a törvényes előírásoknak megfelelő. A béreket és a közterheket a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva elszámolták és átutalták.

·       100 fő fölötti kölcsönzés esetén felelősségbiztosítás megkötése ajánlott.

·       Közbeszerzési eljárásban való részvétel során a pályázó tag más cég munkavállalóinak adataival, önéletrajzával a munkaadó cég tudta és beleegyezése nélkül nem pályázhat. 

III. 3 Tréning és humán tanácsadás

Tagok lehetnek azon vállalatok, amelyek jellemzően tréning, coaching, szervezetfejlesztési vagy más, a humán tanácsadás körébe tartozó tevékenységgel foglalkoznak, és megfelelnek a tagfelvételi előírásoknak.

Fogalmak:

Tréning: viselkedés és/vagy attitűdváltozásra irányuló intenzív és interaktív készség- illetve személyiségfejlesztő program, amely szorosan illeszkedik az adott szervezet célkitűzéseihez. Nem tartoznak szorosan a tréning tárgykörébe a szakmai, informatikai és nyelvi képzések, illetve az inszentív programok.

Coaching: egyéni és csoportos problémák tudatos és strukturált feldolgozására, támogatására szolgáló a felek között előzetesen meghatározott elvek és program szerint zajló folyamat, amely egy adott szervezet céljaihoz igazodik. Nem tartozik a tárgykörbe a magánszemélyek számára tartott bármilyen segítő, kísérő és támogató módszer.

Humán tanácsadás: a szervezetek humán rendszereinek felmérését, kialakítását, fejlesztését célzó beavatkozások összessége (ezen szolgáltatások nem vonatkoznak az informatikai és pénzügyi rendszerek kialakítását és bevezetését célzó tevékenységekre)

Minimumkövetelmények a szekció tagjai tekintetében:

·       A mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelően működnek, szerződéses és pénzügyi kötelezettségeiknek eleget tesznek.

·       Csak jogtiszta programokkal és dokumentumokkal dolgoznak. Jogtisztának minősülnek az igazolhatóan saját fejlesztésű, megvásárolt vagy nyilvánosan hozzáférhető forrásból származó anyagok (Jogtiszta forrás)

·       Üzleti tevékenységből megalapozottan nyilatkoznak, múlt és jelen tekintetében és vállalásaikban ígéreteinek megfelelően járnak el (hitelesség)

·       Tartózkodnak egymás negatív üzleti minősítésétől az ügyfelek felé (hitelrontás elutasítása)

·       Nem adnak megbízóiknak olyan juttatást vagy kezdeményt, amelyet az írásbeli megállapodás nem tartalmaz (a megvesztegetés elutasítása)

·       Az érintett fél tudomása nélkül nem ad ki semminemű információt 

o   a résztvevők egyéni teljesítményéről a megbízónak

o   a megbízóról harmadik félnek (titoktartás)

IV.     A tagok pénzügyi kötelezettségei


Az SZTMSZ tagok pontosan teljesítik szerződéses és társadalombiztosítási, pénzügyi és adózási kötelezettségeiket, tartós adótartozással nem rendelkezhetnek. Az ezzel ellentétes magatartás a szövetségből való kizárást vonja maga után.V. Etikai normák

Az etikai normák a tagok egymás közötti és piaci partnereikkel szemben tanúsított magatartását szabályozzák. Az etikai normák olyan igények, melyeket a szövetség támaszt a tagjaival szemben, de amelyeket elsődlegesen az egyes tagvállalatoknál kell érvényesíteni és belső szabályzatban rögzíteni.
A Tagoknak jogában áll a Szövetség állásfoglalásától eltérő véleményt képviselni, ezt azonban a Szövetség nevében nem tehetik, és e tényre kötelesek felhívni minden érintett figyelmét.

V.1    Az SZTMSZ tagok fair magatartása és nyílt kommunikációja
Az SZTMSZ tagok kötelezik magukat, hogy munkaszerződéseikben az Mt. – ben rögzített  bér- és munkaidő szabályozásokat valamint a minimálbérre vonatkozó rendelkezéseket betartják. 

Az SZTMSZ tagok másik SZTMSZ- bérbeadó cég személyi állományának átvételekor nyitott és teljeskörű tájékoztatási politikát folytatnak, azaz:

·       A résztvevő felek az átvétel során a munkajogi követelményekhez tartják magukat és törekednek arra, hogy az átvett dolgozókat minimum azonos bér mellett foglalkoztassák tovább az adatvédelmi törvények teljes betartása mellett.

 

V.2    Az üzletág-imázs támogatása 

A szövetség megfelelő erőfeszítéseket tesz az üzletág imázsának ápolása érdekében.

Az SZTMSZ tagok kötelezik magukat, hogy felhagynak minden olyan tevékenységgel, ami árthat az üzletág imázsának. 

A tagok jelentik az Etikai Bizottság felé a minőségi normák tagok illetve nem tagok által elkövetett bizonyítható megsértését.

A minőségi normák megsértése esetén az Etikai Bizottság által hozott határozatokat nevek nélkül, a kizárásokat ezzel szemben név szerint nyilvánosságra hozzák.

VI. Eljárás és szankciók
Az Etikai Kódex szellemétől való eltérés észlelésekor a Tag köteles a vétő Tag figyelmének közvetlen felhívására a szabályszegést illetően. Az ismételt szabályszegés észlelésekor köteles a Tag a választott Etikai Bizottsághoz fordulni.
Amennyiben Etikai Bizottsági Tag ellen merül fel panasz, a bepanaszolt Tag helyét a Bizottságban az eljárás teljes lefolytatásáig az SZTMSZ Elnöke veszi át.
Az Etikai Kódex előírásai minden Tag számára kötelező érvényűek, azok ismételt be nem tartása a Szövetségből történő kizárást, valamint a Tagság számára történő nyilvánosságra hozatalát eredményezi. 

Az Etikai Kódex előírásaival kapcsolatos kérdésekben a mindenkori választott Etikai Bizottság szava kötelező érvényű.

VI.1    Eljárás

·       Panasztevő: Az észrevételt írásban kell benyújtani, és részletesen meg kell indokolni. Az abban említett dokumentumokat és bizonyítékokat egyidejűleg csatolni kell.

 

·       Bepanaszolt: Az Etikai Bizottság a bepanaszolt Tag számára a kifogást a mellékletekkel és bizonyítékokkal együtt 15 napon belül kézbesíti. A bepanaszoltnak a kifogás tudomásulvételének időpontjától számítva 30 nap áll rendelkezésére, hogy arra vonatkozóan írásban állást foglaljon, és az esetleges további dokumentumokat és bizonyítékokat csatolja.

 

·       A felek első meghallgatása: Az Etikai Bizottság mindkét felet meghívhatja egy részletes egyeztetésre olyan megoldás kialakítása céljából, mellyel mindkét fél egyetért.

 

·       A felek második meghallgatása: Amennyiben nem lehetséges az első meghallgatás alkalmából döntésre jutni, a feleknek lehetősége van arra, hogy 10 napon belül további olyan dokumentumokat és bizonyítékokat csatoljanak, melyeket a második meghallgatás alkalmával vesznek figyelembe.
 

·       Igazolatlan távolmaradás: Amennyiben valamelyik fél a megbeszélésről távol marad, vagy a Bepanaszolt tag nem adja le részletes állásfoglalását írásos formában, akkor az Etikai Bizottság a nála lévő dokumentumok alapján hozza meg a döntését.
 

·       Határozat: Az Etikai Bizottság 30 napon belül hoz határozatot, és azt megalapozott írásos válasz formájában 30 napon belül kézbesíti a feleknek. 
 

·       Fellebbezés: Az Etikai Bizottság döntése ellen 15 napos határidő betartásával az Elnökséghez lehet folyamodni. 
 

·       Költségszabályozás: A felmerülő költségeket az elmarasztalt fél viseli.


VI.2     Szankciók

·       A minőségi normák kismértékű megsértéséért írásbeli figyelmeztetést lehet adni, vagy 30.000 – 50.000 Ft bírsággal lehet büntetni.
 

·       Amennyiben az SZTMSZ tag többször és/vagy súlyosan megsérti a minőségi normákat, az Etikai Bizottság kérheti az illető tag szövetségből való kizárását.
 

·       A SZTMSZ tag legkorábban a szövetségből való jogerős kizárást követő két év múlva adhat be újrafelvételi kérelmet. Az Etikai Bizottság az újrafelvételi kérelmet a be nem fizetett büntetések és kizárás esetén a kirótt szankciókra vonatkozóan megvizsgálja, és a megalapozott felvételi kérelmet vagy a kérelem elutasítását terjeszti az Elnökség elé.


Életbelépés
A minőségi normák az SZTMSZ közgyűlése által történő elfogadással lépnek életbe.


Budapest, 2017.02.

 

Tagjaink

trenkwalderadeccoahctredisrandstadmanpowerselectprohumanworkforcekellyservicespannonworkmpsolutionDelego
Copyright SZTMSZ 2010 - Az Egyesület székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. fszt. 4., Postacím: 2146 Mogyoród, Sörfőző út 1/a